Przygotowanie wysokiej jakości artykułu, spełniającego wszystkie wymagania, może być nie lada wyzwaniem. Istnieje wiele zasad zdeterminowanych przez formę tekstu. Przestrzeganie tych reguł jest gwarancją stworzenia dobrego artykułu.

Jak wygląda podział artykułów w ofercie copywritera?

Z nazewnictwem poszczególnych tekstów w standardowej ofercie copywriterów jest pewien problem. O ile takie sformułowania jak naming czy hasła reklamowe są dla wszystkich odbiorców zrozumiałe i znaczą to samo, o tyle w przypadku artykułów specjalistycznych czy sponsorowanych jest już trochę inaczej. Podejmując współpracę z copywriterem, warto więc możliwie jak najbardziej doprecyzować swoje wymagania. Może okazać się bowiem, że forma, załóżmy, artykułu eksperckiego będzie zupełnie inaczej rozumiana przez zleceniodawcę, a inaczej przez zleceniobiorcę.

Aby poznać cechy charakterystyczne dobrego i jakościowego artykułu czy dowiedzieć się, jak napisać artykuł, który będzie angażujący dla odbiorców, warto uszczegółowić, co kryje się pod takimi terminami jak właśnie artykuł ekspercki czy specjalistyczny.

Artykuł specjalistyczny

Artykuł specjalistyczny wymaga od copywritera szczegółowej, często niszowej wiedzy. Bardzo dużym atutem będzie wykształcenie osoby tworzącej teksty w danej dziedzinie. Niemniej jednak rzetelne podejście do researchu oraz weryfikacja źródeł pozwalają tworzyć ciekawe teksty specjalistyczne, które zainteresują daną grupę odbiorców. Przygotowanie do pisania tekstów w tej formie powinno trwać znacznie dłużej i być podyktowane chęcią jak najdokładniejszego zgłębienia danego tematu, o którym mamy pisać. Duże znaczenie ma także swobodne posługiwanie się specjalistycznym słownictwem.

Najczęściej grupą odbiorców artykułów specjalistycznych są osoby bardzo dobrze rozumiejące zagadnienia z danej branży, dlatego powinniśmy dopasować do nich styl pisania. Przejawem dopasowania stylu i języka jest na przykład pomijanie wyjaśnienia podstawowych terminów charakterystycznych dla danej profesji.


Jak napisać artykuł specjalistyczny: Artykuł specjalistyczny jest jednym z trudniejszych form tekstu – często wymaga bardzo szczegółowej wiedzy. Przygotowanie merytoryczne powinno stać na bardzo wysokim poziomie, dlatego że jest fundamentem, na którym powstaje tekst wysokiej jakości.


Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany jest niezwykle często spotykaną formą tekstów w internecie. Bez najmniejszego problemu możemy je znaleźć zarówno na łamach mniejszych, jak i większych serwisów internetowych. Stanowią również podstawowe narzędzie content marketingu, dlatego każdy copywriter powinien mieć świadomość formy i celu tworzenia artykułów sponsorowanych.

Niemniej jednak forma jest ściśle uzależniona od indywidualnych wymagań zleceniobiorcy, dlatego na etapie negocjacji ze zleceniodawcą należy poruszyć wszystkie aspekty dotyczące tekstu (brief).

Na ogół artykuł sponsorowany powinien być zorientowany wokół danego produktu lub usługi. Może na przykład wyjaśniać, w jaki sposób opisywana usługa pomoże w rozwiązaniu Twojego problemu czy wręcz rozwiąże go sama. Może również zwracać uwagę na poszczególne aspekty związane z funkcjonowaniem produktu.


Jak napisać artykuł sponsorowany: Pamiętaj, że artykuł sponsorowany powinien spełniać określone cele i jednocześnie być wysublimowaną reklamą. Pierwszym krokiem w pisaniu tego rodzaju tekstu jest dopasowanie stylu i języka do grupy, która może skorzystać z produktu lub usługi.


Artykuł SEO

Tym, co najbardziej odróżnia artykuły SEO od pozostałych form tekstów, jest ich cel. Teksty pisane na potrzeby pozycjonowania stron internetowych niemalże zawsze zawierają konkretne wytyczne, np. formy słów kluczowych. Z kolei słowami kluczowymi są te sformułowania, które użytkownicy wpisują w wyszukiwarkę Google.

Tak więc artykuł SEO musi zawierać słowa kluczowe (zarówno w nieodmienionej, jak i odmienionej formie), zaś treść – co do zasady – powinna wyczerpywać temat i odpowiadać na zapytania użytkownika. Więcej informacji znajduje się w artykule Czym są teksty SEO i jaki mają wpływ na pozycjonowanie? - zawarte są tam konkretne wytyczne.


Jak napisać artykuł SEO: Pisząc artykuł SEO, pamiętaj o zamieszczeniu słów kluczowych (fraz), które mają duże znaczenie dla optymalizacji tekstu. Dobrą praktyką jest zamieszczenie frazy w tytule, leadzie, a także w śródtytułach (nagłówkach stopnia drugiego lub trzeciego).


Artykuł ekspercki

By wyjaśnić czym dokładnie jest artykuł ekspercki, warto porównać go z artykułem specjalistycznym. O ile ten drugi powinien charakteryzować się dosyć szczegółową tematyką, o tyle ten pierwszy może być już bardziej ogólny. Może również wyjaśniać podstawowe terminy dla danej branży.

Warto podkreślić, że artykuł ekspercki nie może być reklamą. Jego celem jest zwrócenie uwagi na produkt, usługę czy firmę, niemniej jednak ten rodzaj tekstu nie powinien mieć przeznaczenia stricte reklamowego. Najczęściej artykuły eksperckie wykorzystuje się w celach content marketingowych czy SEO, na przykład za pośrednictwem platformy WhitePress.


Jak napisać artykuł ekspercki: Pod względem tematycznym artykuł ekspercki nie musi dotyczyć wąskiej, niszowej specjalizacji. Może wyjaśniać podstawowe zagadnienia dla danej branży, co nie zwalnia osób tworzących ten rodzaj tekstu z odpowiedniego przygotowania merytorycznego.


Jakie są cechy dobrego artykułu?

Cechy dobrego artykułu możemy podzielić na trzy rodzaje. Są to: 1) wysoka jakość językowa, 2) odpowiedni poziom przygotowania merytorycznego, 3) elementy graficzne w tekście. Dwie pierwsze cechy są niezmiernie ważne dla jakości całego artykułu, zaś trzeci element stanowi dodatek upiększający nasz artykuł czy zatrzymujący uwagę odbiorcy na dłużej.

Do pierwszego rodzaju wlicza się przede wszystkim perfekcyjny poziom opanowania języka polskiego. Nie chodzi tutaj o zwykłe porozumiewanie się, a o operowanie językiem na poziomie copywriterskim czy dziennikarskim. Jest to związane z dokładną znajomością zasad interpunkcji, ortografii, a także stylistyki. Nie bez znaczenia jest również umiejętne stosowanie konkretnych zwrotów i sformułowań czy na przykład możliwość odpowiedniego zdynamizowania tekstu.

Drugim rodzajem jest merytoryczne przygotowanie do tego, o czym chcemy pisać. Istotne jest znalezienie źródeł (research), a także pogłębienie swojej wiedzy na dany temat. Dokładna znajomość tego, o czym piszemy, jest niemalże gwarancją naszego sukcesu.

Warto również uwzględnić elementy graficzne w naszym tekście. Mogą to być infografiki czy zdjęcia, które byłyby przyciągające dla potencjalnego odbiorcy. Ma to duże znaczenie głównie dlatego, że obecnie – w dobie dominacji obrazu, mediów społecznościowych – tak zwana ściana tekstu nie sprawdziłaby się dobrze. Szybko zostałaby uznana jako nieatrakcyjna forma artykułu.

W jaki sposób znaleźć tematy do pisania?

Jest to dość podstawowe pytanie, z którym mierzą się nawet najlepsi copywriterzy. Od czasu do czasu nasza kreatywność może zawodzić, dlatego warto wesprzeć się odpowiednimi narzędziami. Bardzo dobrym przykładem będzie m.in. Senuto – narzędzie do analizy słów kluczowych. Niekiedy dzięki znalezieniu fraz możemy wpaść na pomysł tekstu, który mógłby odpowiadać na to, co użytkownicy wpisują w wyszukiwarkę.

Pozostają także tradycyjne metody na zwiększenie kreatywności. Należą do nich między innymi krótszy lub dłuższy spacer, wypicie filiżanki kawy czy odłożenie tekstu na lepszą chwilę, o ile pozwala na to deadline.

Jak napisać artykuł, który będzie robił robotę?

Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w których nawet perfekcyjna znajomość zasad języka polskiego oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne nie sprawiają, że artykuł „robi robotę”. Powinniśmy uświadomić sobie, że istnieje bardzo wiele czynników, które sprawiają, że tekst dla danej grupy docelowej będzie interesujący i atrakcyjny, czy też nie. Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na 1) dopasowanie stylu do grupy odbiorców, 2) język korzyści, o ile rodzaj tekstu na to pozwala oraz 3) dynamizację treści.

Dopasowanie stylu do grupy odbiorców

W pracy copywritera dostosowanie języka i stylu do danej grupy odbiorców jest bardzo ważne i sprawdza się nie tylko podczas tworzenia treści na strony www, ale także w pisaniu artykułów. Pisząc artykuły specjalistyczne będziemy skupieni na stosowaniu języka naukowego, który nie tylko odpowie na potrzeby odbiorców, ale dodatkowo uwiarygodni nasze predyspozycje do pisania o danej dziedzinie. Z kolei tworząc tekst, którego odbiorcami mają być nastolatkowie, zrezygnujemy z języka naukowego na przykład na typowe sformułowania dla tej grupy. Ważne, by dopasowanie stylu stosować z wyczuciem.

Język korzyści

Tam, gdzie to możliwe, warto również stosować język korzyści. Jest to dość charakterystyczny sposób przedstawiania zalet usługi czy danego produktu, odnoszący się bezpośrednio do odbiorcy. Ważne, by ukazywanie to nie było dosłowne, a przedstawiało produkt czy usługę na przykład jako rozwiązanie problemu. Weźmy na tapet zwykły ołówek firmy X.

„Dzięki ołówkowi firmy X będziesz mógł pisać bez przerwy na temperowanie.”

lub z użyciem języka korzyści:

„Niezwykła trwałość grafitu sprawi, że nigdy już nie stracisz cennego czasu na temperowanie ołówka”.

Jest to wymyślony przykład wykorzystania języka korzyści w opisie produktu, niemniej jednak z dużym powodzeniem można wykorzystywać tę technikę w artykułach, o ile temat i forma na to pozwala.

Inne strategie i techniki copywriterskie

Oczywiście istnieje znacznie więcej technik copywriterskich, a także strategii pozwalających zwiększyć skuteczność tekstu – w naszym przypadku danego artykułu. Niemniej jednak ze względu na ograniczenia związane z liczbą znaków (artykuł nie może być też za długi!) omówię je w przyszłych wpisach.