Śmiało można przypuszczać, że ulotki są najbardziej rozpowszechnioną formą promocji. Mimo że reklama cyfrowa zdaje się dominować w dzisiejszym świecie, ulotki reklamowe mają się bardzo dobrze. Czy taka forma reklamy jest więc tylko marketingowym nawykiem?

Marketingowy relikt przeszłości?

Ulotki reklamowe pojawiły się w naszej przestrzeni wraz z transformacją ustrojową. Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej na szerszą skalę wymusiła na początkujących przedsiębiorcach korzystanie z dostępnych form reklamy. Początek kapitalizmu w Polsce to przede wszystkim działania lokalne, dla których najlepszą wówczas formą promocji były właśnie ulotki reklamowe.

Wynikało to głównie z niedostępności innych form reklamy dla mniejszych i średnich biznesów w wymiarze lokalnym. Z biegiem czasu ulotki napotkały silnych konkurentów: rozwijającą się reklamę outdoor, reklamę telewizyjną, na jaką mogli pozwolić sobie jednak najwięksi czy w końcu reklamę internetową, której budżety stale się powiększają.

Czy dzisiaj ulotki reklamowe mają jeszcze prawo bytu? To zależy od wielu czynników. Mimo powszechnej dostępności zróżnicowanych form reklamy, a także szerokiego wachlarza promocji za sprawą digital marketingu, ulotki mogą być jeszcze skuteczne. Należy jednak zwrócić uwagę na 1) jakość treści zawartej na ulotce, 2) atrakcyjność wizualną ulotki, 3) czas i miejsce kolportażu.

Jeżeli zadbamy o te trzy główne elementy, będziemy mogli podnieść konwersję ulotek reklamowych. W publikacji Skuteczność tradycyjnych form komunikacji marketingowej przedsiębiorstw autorstwa Alfredy Kamińskiej i Pawła Kopczyńskiego z Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, czytamy, że 67% osób czyta ulotki, a "najbardziej skuteczne kampanie reklamowe dla ulotek bezadresowych mogą osiągnąć 3%-5% wskaźnik skuteczności". Autorzy zaznaczają, że ulotki muszą trafić do "odpowiedniego odbiorcy we właściwym czasie i miejscu".

Ulotki reklamowe – zalety

Nie ma zatem jednoznacznej odpowiedzi, która wyjaśniałaby, czy ulotki mogą być dzisiaj opłacalne. Należy zaznaczyć, że główną zaletą ulotek reklamowych jest właśnie ich niski koszt, zarówno pod względem druku, jak i kolportażu. Niemniej jednak nie powinniśmy oszczędzać na projekcie ulotki – treściach oraz elementach graficznych, które powinny być spójne z przyjętą przez nas identyfikacją wizualną.

Ulotki reklamowe umożliwiają także łatwiejsze dotarcie do potencjalnych klientów w obszarach lokalnych. Dobrze zoptymalizowana kampania ulotkowa obejmuje dostosowanie czasu i miejsca dystrybucji ulotek w taki sposób, by zwiększyć ich konwersję. Nierzadko ulotki są dobrą formą promocji usług na przykład na osiedlach mieszkaniowych, w bezpośrednim sąsiedztwie.

Podsumowując

Ulotki reklamowe mają następujące zalety:

  • Niski koszt druku i kolportażu,
  • Łatwiejsze dotarcie do potencjalnych klientów w obszarze lokalnym,
  • Dobry pomysł na zaznaczenie "obecności", np. swoich usług.

Podkreślmy jednak, że zalety te nie są uniwersalne. Ulotki nie będą dobrą formą reklamy dla każdej branży i należy o tym pamiętać.

Wady ulotek reklamowych

Ta forma reklamy nie jest więc pozbawiona wad. Wydaje się, że najbardziej optymalnie mogą wykorzystywać ją jedynie firmy, które opierają swoją działalność na usługach bądź sprzedaży nieinternetowej. Z trudem możemy wyobrazić sobie ulotkę, której głównym celem byłoby jedynie zachęcenie nas do odwiedzenia strony firmowej.

Kolejna wada dotyczy sytuacji, w których osoby odpowiedzialne za kolportaż wykazują się nierzetelnością. Można śmiało przypuszczać, że wielu z nas, odbiorców reklamy ulotkowej, otrzymało po kilka takich samych ulotek od jednej osoby. Z punktu widzenia reklamodawców jest to nieoptymalne działanie, które w żaden sposób nie przyczynia się do wzrostu konwersji.

Warto także zwrócić uwagę na zmieniające się trendy w dzisiejszym marketingu. Ulotki reklamowe mogą kojarzyć nam się z nachalnością, podczas gdy marketing musi dzisiaj przede wszystkim pomagać, a nie przeszkadzać.

Na rynku ulotek reklamowych nieprzerwanie utrzymuje się bardzo silna konkurencja. Nie trzeba o tym przekonywać – wystarczy spojrzeć na ulotki, które różnymi kanałami (czy to bezpośrednio, czy poprzez skrzynkę pocztową) trafiają do naszych rąk.

Istotną wadą wykorzystywania ulotek jest brak skutecznego narzędzia, które weryfikowałoby wskaźnik ROI, czyli po prostu zwrot z inwestycji w reklamę ulotkową. Wydaje się, że ta forma reklamy jeszcze przez bardzo długi czas będzie niezwykle trudno mierzalna.

Podsumowując

Ulotki reklamowe mają następujące wady:

  • Nie dla wszystkich branż i firm,
  • Możliwość nierzetelności osób kolportujących ulotki,
  • Bardzo silna konkurencja,
  • Trudno mierzalny zwrot z inwestycji.

Jak przygotować ulotkę zwiększającą konwersję?

Oczywiście nie istnieje jeden skuteczny i uniwersalny przepis na stworzenie konwertującej ulotki reklamowej. Możemy jednak zwiększyć prawdopodobieństwo kontaktu z klientem spowodowanego ulotką, jeżeli:

przygotujemy odpowiednią treść do ulotki. Należy znaleźć złoty środek; z jednej strony powinniśmy przekazać najważniejsze informacje o ofercie czy firmie, z drugiej nie możemy przesadzić z liczbą informacji, by uniknąć szumu informacyjnego. Może pomóc w tym przyciągający uwagę slogan, nagłówek.
skomponujemy ze sobą elementy graficzne oraz treść w taki sposób, by ulotka była zarówno atrakcyjna wizualnie dla odbiorcy, jak i zgodna z naszą identyfikacją wizualną,
możliwie jak najlepiej dopasujemy czas i miejsce kolportażu do grupy docelowej.

Na koniec warto zaznaczyć, że każda osoba uwzględniająca ulotki jako formę reklamy dla swojej firmy sama powinna zweryfikować wady i zalety takiej promocji. Wiele czynników ma swoje źródła w cechach charakterystycznych dla branż czy działaniach konkurencji.


Kamińska A., Kopczyński P., Skuteczność tradycyjnych form komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka” 2015, nr 14 (4) , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.